Zwolnienie z akcyzy przy zakupie węgla

zwolnienie z akcyzy przy zakupie węgla

Galopujące ceny surowców energetycznych to dziś ogromny problem dla gospodarstw domowych. Koszt zakupu opału na
zimę jest obecnie tak wysoki, że wiele osób z nadzieją wyczekuje na zdecydowane wsparcie rządu w tej sprawie i dopłatę
do węgla. Zainteresowanie Kupujących wzbudza również kwestia zwolnienia z akcyzy, z którego pod pewnymi warunkami
można skorzystać przy zakupie dokonanym na indywidualne gospodarstwo domowe. Poniżej przedstawiamy
najważniejsze informacje związane z tym zagadnieniem.


Zakup węgla a akcyza


Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami (Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, tekst jednolity
Dz. U. z 2020r. poz. 722 z późniejszymi zmianami), podatkiem akcyzowym obłożone są wszystkie wyroby węglowe
wykorzystywane do celów opałowych. Oznacza to, że oprócz podstawowej kwoty za zakupiony ładunek, konieczne jest
również opłacenie daniny w odpowiedniej wysokości. Akcyza to podatek pośredni, stanowiący jeden z najprostszych
sposobów zwiększenia wpływów do budżetu państwa i obejmuje część dóbr dostępnych na rynku, na przykład produkty
energetyczne czy wyroby tytoniowe. Jest też wykorzystywana jako ogranicznik popytu, pozwala bowiem podnieść cenę
wyrobu do poziomu zniechęcającego do dużego spożycia. Warto pamiętać, że w przypadku wyrobów węglowych istnieje
możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku akcyzowego – z tej opcji skorzystać mogą między innymi indywidualne
gospodarstwa domowe.


Jakie dane należy podać przy zakupie węgla zwolnionego z akcyzy?


W celu skorzystania przez Finalnego Nabywcę Węglowego (FNW) ze zwolnienia z podatku akcyzowego konieczne jest
spełnienie określonych zapisami ustawy warunków. Przy każdorazowym zakupie surowca konieczne jest złożenie na
fakturze oświadczenia przez Nabywcę określającym jego ilość, rodzaj oraz przeznaczenie. Niezbędne jest też
potwierdzenie tożsamości dowodem osobistym, paszportem lub kartą stałego pobytu, a także wyrażenie zgody na
przetwarzanie informacji o numerze PESEL oraz serii i numerze dowodu osobistego. Takie gromadzenie danych
wrażliwych ma za zadanie ułatwić kontrolę przepływu surowców energetycznych. Zgody na ich przetwarzanie nie musimy
wyrażać, jednak w takiej sytuacji do zakupu zostanie doliczona akcyza, ponieważ nie zostaną spełnione warunki
uprawniające do zwolnienia z tego podatku.

Sprawdź również:

Deklaracja CEEB – jak się tym zająć?

Jak rozpoznać dobry ekogroszek?

Mokry ekogroszek – co robić?

Spieki – Jak sobie z nimi poradzić?