Regulamin sklepu

Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy https://ekogroszek.petrodom.pl umożliwiający dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu  jest prowadzony przez firmę:

Petrodom Paliwa Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Podlaskiej przy ul. Sidorskiej 61, 21-500 Biała Podlaska, NIP 522 301 14 28, REGON 147026712.

2. Kupującymi w sklepie internetowym mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej.

3. Sklep ekogroszek.petrodom.pl oferuje możliwość dokonywania zakupów przez cały rok 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16, w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą kolejnego dnia roboczego lub w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Procedura zamówienia i wysyłki

Zamawiający zobowiązany jest  podać  pełne  i prawidłowe dane osobowe oraz danych kontaktowych podczas dokonywania zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w przypadku błędnie  uzupełnionych  formularzy zamówienia.  Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.

 W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia Petrodom Paliwa Sp. z o.o. ma prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

W sklepie zamówień można dokonywać za pomocą :

– Sklepu internetowego

– Poczty e-mail: sklep@petrodom.pl

– Telefonicznie (kom):  725 775 444

Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich i są cenami brutto.

Zamówiony towar zostanie nadany do klienta maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych od daty zaksięgowania płatności lub daty zamówienia (dotyczy przesyłek pobraniowych, gdy podane w zamówieniu dane są prawidłowe)

W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający zostanie o tym poinformowany przez pracownika sklepu.

 Zamawiający ma prawo zrezygnować z zamówienia jeśli termin wysyłki związany z brakiem magazynowym jest dla niego zbyt duży.

 Petrodom Paliwa Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia w innym terminie niż wskazany przez Zamawiającego.

Do zamówień dołączamy dowód zakupu. W przypadku chęci otrzymania FV kupujący zobowiązany jest do poinformowania administratorów sklepu. 

Należność za zamówiony towar Zamawiający można uregulować w następujący sposób:

– za pobraniem
– przelewem (przedpłatą)
– szybkie płatności (przedpłata)
– osobiście w siedzibie sklepu (przedpłata)

Sprzedawca w przypadku przedpłaty czeka na wpłatę do 5 dni roboczych, po upływie tego terminu zamówienie jest anulowane.

Reklamacje i zwroty

Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może złożyć reklamację.

Wadliwy towar zakupiony w Sklepie podlega reklamacji z zachowaniem terminów i warunków określonych odpowiednimi przepisami prawa. Reklamację można złożyć osobiście w siedzibie Sprzedawcy oraz drogą pocztową poprzez odesłanie towaru na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie wraz z pisemnym opisem wady oraz dowodem zakupu towaru w Sklepie. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania

W przypadku uszkodzenia towaru dostarczanego przez firmę transportową należy w obecności kierowcy spisać protokół uszkodzeń, który będzie podstawą do reklamacji i wykonać dokumentację zdjęciową.

Zawilgocenie towaru nie jest jego wadą i nie podlega reklamacji.

Na podstawie prawa zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie do 14 dni od daty dostarczenia przesyłki i zwrócić towar w stanie niezmienionym na własny koszt. Do zwracanego towaru musi być dołączony dokument zakupu. Kupujący powinien poinformować o tym zamiarze sklep, a administratorzy przekażą instrukcję jak dokonać zwrotu zamówionego towaru.

Dane osobowe

Sklep ekogroszek.petrodom.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą „O ochronie danych osobowych”.  Zgodnie z ustawą  zamawiający ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych oraz ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawienia, aktualizacji lub usunięcia. Podanie danych osobowych przez Zamawiającego oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia. Dane osobowe Zmawiającego przetwarzane będą wyłącznie w celu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, jego realizacji i dostawy. Za poprawność podanych danych osobowych, a w szczególności adresu dostawy odpowiada Zamawiający.

Postanowienia końcowe

Regulamin obowiązuje od dnia uruchomienia Sklepu internetowego. Opisy towaru oraz zdjęcia są własnością sprzedawcy i chronione prawem autorskim. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulamin.