Deklaracja CEEB – jak się tym zająć?

deklaracja ceeb Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Termin złożenia deklaracji CEEB mija 30 czerwca 2022, w przeciwnym razie grozi nawet do 5 tysięcy złotych grzywny. W tym wpisie tłumaczymy jak prawidłowo złożyć deklarację i kto musi ją przesłać.

Czym jest deklaracja CEEB?

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jest nową obowiązkową deklaracją składaną przez mieszkańców. Głównym celem składania deklaracji CEEB jest poprawa jakości powietrza.

W związku z pogarszającą się jakością powietrza proces składania deklaracji dotyczących sposobu ogrzewania budynku ruszył już w lipcu 2021 roku. Odpowiedzialny za program jest Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, a wykonaniem zajmują się poszczególne gminy, które następnie złożą otrzymane dane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W jaki sposób złożyć deklarację CEEB?

Deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków musi złożyć każdy właściciel budynków zamieszkałych i niezamieszkałych. Termin 30 czerwca upływa dla osób, które mają zamontowany piec grzewczy, dla budynków wybudowanych po 1 czerwca deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od momentu uruchomienia ogrzewania.

Deklaracja składana do CEEB musi zawierać wszystkie źródła ogrzewania jakie znajdują się w budynku.

Zgłoszenie do CEEB można złożyć w następujący sposób:

  • on-line na stronie CEEB (niezbędny w tym wypadku jest profil zaufany lub e-dowód),
  • wypełniony formularz wysyłać pocztą na adres Urzędu Gminy,
  • osobiście w Urzędzie Gminy.

Co grozi za niezłożenie deklaracji?

Właściciele i zarządcy budynków którzy nie złożą w terminie deklaracji CEEB narażają się na sankcje karne na podstawie art. 27h z dnia 21 listopada 2008 roku. Za brak złożenia deklaracji grozi grzywna od 500 zł do 5000 zł. Zanim odpowiedni organ samorządu przystąpi do egzekwowania kary, każdy kto nie złożył deklaracji może ją złożyć w ramach “czynnego żalu”.

Jak sprawdzić czy deklaracja złożona online została przyjęta?

Zaraz po złożeniu deklaracji CEEB system poinformuje o poprawności, a deklaracja otrzyma status “złożona”. Dla potwierdzenia można także w pobrać plik PDF zawierający wszystkie informacje jakie zostały przez nas wpisane w deklaracji.

Jeśli w trakcie wypełniania deklaracji pojawiały się problemy, warto skontaktować się z Urzędem Gminy w celu potwierdzenia poprawności.